1 خودرو

خرید خودرو نیسان پت فایندر

 • نیسان, پت فایندر, 2001 نیسان, پت فایندر, 2001

  کارکرد 140,000

  2001

  تهران، آرژانتین ،آبی ، بدون رنگ

  مخصوص تک سواران خاصترین و استثنایی ترین پت فایند....

  تماس بگيريد

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد