1 خودرو

خرید خودرو پیکان صافکاری بدون رنگ

 • پیکان, گوناگون, 1378

  کارکرد 160,000

  1378

  البرز، باغستان ،سفید ، صافکاری بدون رنگ

  تخفیف بیمه 10 سال. معاینه فنی دارد. فنی سالم قیمت....

  تماس بگيريد

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد