6 خودرو

خرید خودرو پورشه

 • پورشه, پانامرا, 2012 پورشه, پانامرا, 2012

  کارکرد 59,000

  2012

  تهران, قهوه ای یک لکه رنگ

  گذر موقت، گذرموقت بایک سال تردد کامل قابل تمدید عقد قرارداد....

  آگهی سبز

  295,000,000 تومان

 • پورشه, کاین S, 2015 پورشه, کاین S, 2015

  کارکرد 11,400

  2015

  تهران, قهوه ای یک لکه رنگ

  گذر موقت، گذرموقت بایک سال تردد کامل قابل تمدید عقد قرارداد....

  آگهی سبز

  370,000,000 تومان

 • پورشه, کاین, 2009 پورشه, کاین, 2009

  کارکرد 80,000

  2009

  تهران, سفید یک لکه رنگ

  تیپ ٢ با سقف پاناراما، تنظیم ارتفاع ندارد، مانیتور....

  آگهی سبز

  269,000,000 تومان

 • پورشه, کاین, 2010 پورشه, کاین, 2010

  کارکرد 90,000

  2010

  تهران, مشکی یک لکه رنگ

  خودرو فول تیپ ٣ استثنایی تمام سرویس ها انجام شده

  285,000,000 تومان

 • پورشه, پانامرا 4S, 2013 پورشه, پانامرا 4S, 2013

  کارکرد 22,000

  2013

  تهران, مشکی یک لکه رنگ

  شرکتی فول با برمستر و مانیتور پشت کمربند قرمز و......

  900,000,000 تومان

 • پورشه, کاین S, 2013 پورشه, کاین S, 2013

  کارکرد 39,000

  2013

  تهران, قهوه ای یک لکه رنگ

  فول بدون برمستر یک لکه جزیی

  اتو گالری اصلان

  760,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد