24 خودرو

خرید خودرو پورشه باکستر

 • پورشه, باکستر, 2011 پورشه, باکستر, 2011

  کارکرد 73,000

  2011

  تهران، ،مشکی ، بدون رنگ

  فول کامل-درحدنو صفرپور-09121311312

  آگهی سبز اتو گالری طهران

  280,000,000 تومان

 • پورشه, باکستر, 2012 پورشه, باکستر, 2012

  کارکرد 70,000

  2012

  تهران، پاسداران ،مشکی ، یک لکه رنگ

  ماشین مشابه صفر//داخل قرمز/سقف قرمز/زنون چراغ شور/....

  آگهی سبز اتو سامان

  295,000,000 تومان

 • پورشه, باکستر, 2017 پورشه, باکستر, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، پاسداران ،مشکی ، بدون رنگ

  فول کامل با سقف قرمز/کی لس استارت/سفارش اروپا/اسپو....

  آگهی سبز اتو سامان

  585,000,000 تومان

 • پورشه, باکستر, 2017 پورشه, باکستر, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، شریعتی بالاتر از قلهک ،قرمز ، بدون رنگ

  برین خودرو/عضو رسمی انجمن واردکنندگان خودرو . فول ....

  آگهی سبز شرکت بازرگانی برین خودرو

  558,000,000 تومان

 • پورشه, باکستر, 2017 پورشه, باکستر, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، پاسداران ،قرمز ، بدون رنگ

  **اتو گالری منشی زاده**فول آپشن سفارش اروپا /S....

  آگهی سبز اتو گالری منشی زاده

  550,000,000 تومان

 • پورشه, باکستر, 2017 پورشه, باکستر, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، شریعتی بالاتر از قلهک ،آبی ، بدون رنگ

  برین خودرو/عضو رسمی انجمن واردکنندگان خودرو . فول ....

  آگهی سبز شرکت بازرگانی برین خودرو

  558,000,000 تومان

 • پورشه, باکستر, 2017 پورشه, باکستر, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، شریعتی بالاتر از قلهک ،نارنجی ، بدون رنگ

  برین خودرو/عضو رسمی انجمن فول آپشن سفارش اروپا ، S....

  آگهی سبز شرکت بازرگانی برین خودرو

  558,000,000 تومان

 • پورشه, باکستر, 2017 پورشه, باکستر, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، شریعتی بالاتر از قلهک ،خاکستری ، بدون رنگ

  برین خودرو/عضو رسمی انجمن فول آپشن سفارش اروپا ، ....

  آگهی سبز شرکت بازرگانی برین خودرو

  558,000,000 تومان

 • پورشه, باکستر, 2017 پورشه, باکستر, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، شریعتی بالاتر از قلهک ،مشکی ، بدون رنگ

  برین خودرو/عضو رسمی انجمن"آینه تاشو برقی"دست دنده ....

  آگهی سبز شرکت بازرگانی برین خودرو

  558,000,000 تومان

 • پورشه, باکستر, 2017 پورشه, باکستر, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، شریعتی بالاتر از قلهک ،مشکی ، بدون رنگ

  برین خودرو/عضو رسمی انجمن واردکنندگان خودرو . فول ....

  آگهی سبز شرکت بازرگانی برین خودرو

  558,000,000 تومان

 • پورشه, باکستر, 2011 پورشه, باکستر, 2011

  کارکرد 46,000

  2011

  تهران، شریعتی بالاتر از قلهک ،آبی ، بدون رنگ

  بی نظیرتین و استثنایی ترین باکستر (((این خودرو د....

  آگهی سبز شرکت بازرگانی برین خودرو

  320,000,000 تومان

 • پورشه, باکستر, 2017 پورشه, باکستر, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، شهرک غرب ،زرد ، بدون رنگ

  - - پورشه باکستر 2017 اماده پلاک-قابل مذاکره است ف....

  آگهی سبز اتو شجاعی

  570,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ