3 خودرو

خرید خودرو پورشه پانامرا

 • پورشه, پانامرا, 2012 پورشه, پانامرا, 2012

  کارکرد 59,000

  2012

  تهران, قهوه ای یک لکه رنگ

  گذر موقت، گذرموقت بایک سال تردد کامل قابل تمدید عقد قرارداد....

  آگهی سبز

  295,000,000 تومان

 • پورشه, پانامرا, 2011 پورشه, پانامرا, 2011

  کارکرد 48,000

  2011

  تهران, قهوه ای بدون رنگ

  فول کامل٦سیلندربا اسپورت،اسپورت پلاس،پی دی کی،سقف ....

  آگهی سبز اتو قربانی

  490,000,000 تومان

 • پورشه, پانامرا, 2013 پورشه, پانامرا, 2013

  کارکرد 42,000

  2013

  فارس, سفید بدون رنگ

  پانامرا ٦سیلندر فول کامل بدون رنگ حتی سپرها ماش....

  750,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد