1,130 خودرو

خرید خودرو پراید

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  حواله

  1396

  تهران، دماوند ،سفید ، بدون رنگ

  تحویل تیر ماه /سند دسته اول بنام خریدار /واریزی او....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396
  1396

  تهران، شریعتی نرسیده به میدان سپاه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا و پارس خودرو کد 1151

  10,600,000 پیش
  630,950 ماهانه

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396
  1396

  تهران، شریعتی نرسیده به میدان سپاه ،نقره ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا و پارس خودرو کد 1151

  13,000,000 پیش
  1,234,666 ماهانه

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396
  1396

  تهران، شریعتی نرسیده به میدان سپاه ،سفید ، بدون رنگ

  تحویل فوری درب نمایندگی سایپا - ا09127278530

  آگهی سبز نمایندگی سایپا و پارس خودرو کد 1151

  22,100,000تومان

 • پراید, 131SE, 1395 پراید, 131SE, 1395
  1395

  تهران، امامت ،خاکستری ، بدون رنگ

  آگهی سبز شرکت پدیده خودرو تیراژه

  9,500,000 پیش
  610,666 ماهانه

 • پراید, 111SE, 1395 پراید, 111SE, 1395

  کارکرد 20

  1395

  تهران، امامت ،آبی ، بدون رنگ

  آگهی سبز شرکت پدیده خودرو تیراژه

  12,000,000 پیش
  540,000 ماهانه

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، امامت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز شرکت پدیده خودرو تیراژه

  12,400,000 پیش
  631,000 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396
  1396

  تهران، امامت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز شرکت پدیده خودرو تیراژه

  10,400,000 پیش
  617,333 ماهانه

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  111 SE فول(( بدون کارمزد و وجه اضافی ))^^مدل 96 ^^....

  آگهی سبز

  22,150,000تومان

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جمهوری ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  11,800,000 پیش
  616,666 ماهانه

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396
  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  11,600,000 پیش
  616,666 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396
  1396

  تهران، جمهوری ،سفید صدفی ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  9,600,000 پیش
  616,666 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ