852 خودرو

خرید خودرو پراید

 • پراید, 131, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، مطهری ،مشکی ، بدون رنگ

  بدون هیچ گونه هزینه اضافی اعم از کارمزد و ما ....

  آگهی سبز شرکت کارن موتور

  26,100,000 تومان

 • پراید, 131, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، عباس آباد ،سفید ، بدون رنگ

  بدون هیچ گونه هزینه اضافی اعم از کارمزد و مال ....

  آگهی سبز شرکت بازرگانی توسعه تجارت کارن

  27,000,000 تومان

 • پراید, 151, 1397
  1397

  تهران، صادقیه ،سفید ، بدون رنگ

  سند بنام خریدار دارای تخفیف بیمه بدنه بیمه ....

  آگهی سبز

  تماس بگیرید

 • پراید, 111, 1397
  1397

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  الیت خودرو فروش نقدی انواع محصولات سایپا در ا ....

  آگهی سبز الیت خودرو

  تماس بگيريد

 • پراید, 132, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 5778 (کاوش خودرو میثاق)

  17,800,000 پیش
  644,666 ماهانه

 • پراید, 132, 1397
  1397

  البرز، تهرانسر ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  17,500,000 پیش
  644,666 ماهانه

 • پراید, 111, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، صادقیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  14,700,000 پیش
  644,666 ماهانه

 • پراید, 131, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، صادقیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  13,900,000 پیش
  643,333 ماهانه

 • پراید, 132, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، صادقیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  13,400,000 پیش
  644,666 ماهانه

 • پراید, 132, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، فلکه صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 892122 (شعبه 2)

  14,100,000 پیش
  644,666 ماهانه

 • پراید, 131, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، فلکه صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 892122 (شعبه 2)

  14,200,000 پیش
  644,666 ماهانه

 • پراید, 132, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، فلکه صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 892122 (شعبه 2)

  14,100,000 پیش
  644,666 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ