1,214 خودرو

خرید خودرو پراید

 • پراید, صندوق دار, 1389 پراید, صندوق دار, 1389

  کارکرد 87,000

  1389

  البرز, نقره ای یک لکه رنگ

  یک سال بیمه تخفیف بیمه از اول فنی عالی در حد صفر

  آگهی سبز

  12,300,000 تومان

 • پراید, 111SE, 1395 پراید, 111SE, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  سند دست اول به نام مشتری/ تحویل فوری / یکسال بیمه ....

  آگهی سبز

  20,950,000 تومان

 • پراید, 111SE, 1395 پراید, 111SE, 1395

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  سند دست اول به نام مشتری/ تحویل فوری / یکسال بیمه ....

  آگهی سبز

  20,950,000 تومان

 • پراید, 131SE, 1395 پراید, 131SE, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  سند دست اول به نام / تحویل فوری *** یکسال بیمه شخ....

  آگهی سبز

  20,900,000 تومان

 • پراید, 131SE, 1395 پراید, 131SE, 1395

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  سند دست اول / تحویل فوری *** یکسال بیمه شخص ثالث +....

  آگهی سبز

  20,900,000 تومان

 • پراید, 111SE, 1395 پراید, 111SE, 1395

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  تحویل فوری به قیمت کارخانه / سند دست اول به نام مش....

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  20,926,000 تومان

 • پراید, 111SE, 1395 پراید, 111SE, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  تحویل فوری به قیمت کارخانه / سند دست اول به نام مش....

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  20,926,000 تومان

 • پراید, 111SE, 1395 پراید, 111SE, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  تحویل فوری به قیمت کارخانه / سند دست اول به نام مش....

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  20,926,000 تومان

 • پراید, 131SE, 1395 پراید, 131SE, 1395

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  تحویل 30 روزه *** ساعات کاری : 8 الی 13--14 الی 17

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  20,596,000 تومان

 • پراید, 131SE, 1395 پراید, 131SE, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  تحویل 30روزه *** ساعات کاری: 8 الی 13--- 14 الی 17

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  20,596,000 تومان

 • پراید, 131SE, 1395 پراید, 131SE, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, نقره ای بدون رنگ

  تحویل حداکثر 30 روزه *** ساعات کار: 8 الی 13---14 ....

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  20,856,000 تومان

 • پراید, 131SE, 1395 پراید, 131SE, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, خاکستری بدون رنگ

  تحویل حداکثر 30 روزه *** ساعات کار: 8 الی 13---14 ....

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  20,856,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ