906 خودرو

خرید خودرو پراید

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستاری شمالی ،سفید ، بدون رنگ

  131 se تحویل فوری به قیمت کارخانه مدل 96 تلف....

  آگهی سبز

  20,856,000 تومان

 • پراید, 151SE, 1395 پراید, 151SE, 1395

  1395

  تهران، پل چوبی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایشگاه پویا

  6,800,000 پیش
  848,333 ماهانه

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396

  1396

  تهران، پل چوبی ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایشگاه پویا

  11,600,000 پیش
  631,000 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  1396

  تهران، پل چوبی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایشگاه پویا

  10,600,000 پیش
  630,833 ماهانه

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  111 SE** مدل 96 **فول صفر کارتکس -->> شرایطی <<--....

  آگهی سبز

  21,600,000 تومان

 • پراید, 151SE, 1395 پراید, 151SE, 1395

  1395

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  7,200,000 پیش
  676,166 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید صدفی ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  10,500,000 پیش
  630,000 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  10,500,000 پیش
  630,000 ماهانه

 • پراید, 151SE, 1395 پراید, 151SE, 1395

  1395

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  7,100,000 پیش
  1,206,666 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  1396

  تهران، جمهوری ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  (( مدل 96 بیمه بدنه دارد )) 131 SE فول صفر کارتکس ....

  آگهی سبز

  21,200,000 تومان

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید صدفی ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  13,200,000 پیش
  800,000 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  10,500,000 پیش
  630,000 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ