460 خودرو

خرید خودرو پراید

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، نواب ،سفید ، بدون رنگ

  ***** مدل 96 ***** رویت خودرو قبل از پرداخت ******....

  آگهی سبز

  21,200,000 تومان

 • پراید, 151SE, 1396 پراید, 151SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، نواب ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  79,000,000 پیش
  795,666 ماهانه

 • پراید, 151SE, 1396 پراید, 151SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، نواب ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  7,900,000 پیش
  639,666 ماهانه

 • پراید, 151SE, 1396 پراید, 151SE, 1396

  1396

  تهران، نواب ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  7,600,000 پیش
  1,083,333 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، نواب ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  13,800,000 پیش
  750,000 ماهانه

 • پراید, 132SE, 1396 پراید, 132SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، نواب ،سفید ، بدون رنگ

  ***** مدل 96 ***** رویت خودرو قبل از پرداخت ******....

  آگهی سبز

  21,300,000 تومان

 • پراید, 132 ساده, 1389 پراید, 132 ساده, 1389

  کارکرد 136,000

  1389

  تهران، پیروزی ،نوک مدادی ، دو لکه رنگ

  پراید ۱۳۲ فنی عالی به شرط حرف نداره ( هیچ خرجی ندا....

  آگهی سبز

  13,800,000 تومان

 • پراید, 151SE, 1395 پراید, 151SE, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران، ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  7,300,000 پیش
  1,083,333 ماهانه

 • پراید, 111SE, 1394 پراید, 111SE, 1394

  کارکرد 22,000

  1394

  بوشهر، ،سفید ، بدون رنگ

  بیمه یکسال قیمت مقطوع

  آگهی سبز

  19,500,000 تومان

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، یافت آباد ،سفید ، بدون رنگ

  بیمه تا96/12 سند تک برگ تمام مدارک آماده نقد و ....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

 • پراید, 131SE, 1393 پراید, 131SE, 1393

  کارکرد 180,000

  1393

  تهران، یافت آباد ،سفید ، گلگیر تعویض

  بیمه تا96/6 ازاول تخفیف بیمه ضبط وباند فنی سالم....

  آگهی سبز

  16,500,000 تومان

 • پراید, 131SE, 1395 پراید, 131SE, 1395
  1395

  همدان، ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  19,521,000 پیش
  712,000 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ