2 خودرو

خرید خودرو رانا آذربایجان شرقی

 • رانا, LX, 1395 رانا, LX, 1395

  کارکرد 20,000

  1395

  آذربایجان شرقی، ستارخان ،خاکستری ، بدون رنگ

  20,000,000 پیش
  1,047,833 ماهانه

 • رانا, EL, 1391 رانا, EL, 1391

  کارکرد 100,000

  1391

  آذربایجان شرقی، 17شهریور ،سفید ، یک لکه رنگ

  بیمه تا برج 8 تایر 70% فنی در حد صفر

  25,500,000تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد