132 خودرو

خرید خودرو، قیمت ساینا

 • ساینا, EX دنده ای, 1397

  کارکرد 1,900

  1397

  تهران، نیاوران ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  ساینا EX فول مدل 97 نوک مدادی، با صفرش هیچ ف ....

  آگهی سبز

  45,500,000 تومان

 • ساینا, EX دنده ای, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، عباس آباد ،مشکی ، بدون رنگ

  پلاکدار بدون هیچ گونه هزینه اضافی اعم از کار ....

  آگهی سبز شرکت بازرگانی توسعه تجارت کارن

  49,500,000 تومان

 • ساینا, EX دنده ای, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، مطهری ،مشکی ، بدون رنگ

  پلاکدار بدون هیچ گونه هزینه اضافی اعم از کا ....

  آگهی سبز شرکت کارن موتور

  49,500,000 تومان

 • ساینا, EX دنده ای, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، مطهری ،سفید ، بدون رنگ

  بدون هیچ گونه هزینه اضافی اعم از کارمزد و م ....

  آگهی سبز شرکت کارن موتور

  41,500,000 تومان

 • ساینا, EX دنده ای, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، مطهری ،سفید ، بدون رنگ

  پلاکدار بدون هیچ گونه هزینه اضافی اعم از کا ....

  آگهی سبز شرکت کارن موتور

  49,500,000 تومان

 • ساینا, EX دنده ای, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، عباس آباد ،سفید ، بدون رنگ

  بدون هیچ گونه هزینه اضافی اعم از کارمزد و م ....

  آگهی سبز شرکت بازرگانی توسعه تجارت کارن

  41,500,000 تومان

 • ساینا, EX دنده ای, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، عباس آباد ،سفید ، بدون رنگ

  پلاکدار بدون هیچ گونه هزینه اضافی اعم از کا ....

  آگهی سبز شرکت بازرگانی توسعه تجارت کارن

  49,500,000 تومان

 • ساینا, اتوماتیک, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، امامت ،سفید ، بدون رنگ

  برای اطلاعات بیشترتماس بگیرید قیمت پیشنهادی ....

  آگهی سبز شرکت پدیده خودرو تیراژه

  در توضیحات

 • ساینا, SX دنده ای, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، امامت ،سفید ، بدون رنگ

  تحویل 1ساعته سندبه نام برای اطلاعات بیشترتم ....

  آگهی سبز شرکت پدیده خودرو تیراژه

  در توضیحات

 • ساینا, اتوماتیک, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، امامت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز شرکت پدیده خودرو تیراژه

  42,000,000 پیش
  1,897,000 ماهانه

 • ساینا, SX دنده ای, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، امامت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز شرکت پدیده خودرو تیراژه

  26,900,000 پیش
  922,500 ماهانه

 • ساینا, SX دنده ای, 1397

  کارکرد صفر

  1397

  تهران، سید خندان ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  16,500,000 پیش
  506,000 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ

Test