66 خودرو

خرید خودرو ساینا

 • ساینا, EX, 1395 ساینا, EX, 1395

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  ساینا کارتکس درب نمایندگی سند دستا اول به نام خری....

  آگهی سبز

  28,200,000 تومان

 • ساینا, EX, 1395 ساینا, EX, 1395

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  آگهی سبز

  18,600,000 پیش
  516,666 ماهانه

 • ساینا, EX, 1395 ساینا, EX, 1395

  1395

  تهران, آبی بدون رنگ

  اتو گالری گلچین ساینا - 1395 با رینگ-کارتکس ا....

  آگهی سبز اتوگالری گلچین (3)

  28,100,000 تومان

 • ساینا, EX, 1395 ساینا, EX, 1395

  1395

  تهران, مشکی بدون رنگ

  اتو گالری گلچین ساینا - 1395 با رینگ-کارتکس ا....

  آگهی سبز اتوگالری گلچین (3)

  28,100,000 تومان

 • ساینا, EX, 1395 ساینا, EX, 1395

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  اتو گالری گلچین ساینا - 1395 با رینگ-کارتکس ا....

  آگهی سبز اتوگالری گلچین (3)

  27,800,000 تومان

 • ساینا, EX, 1395 ساینا, EX, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, نقره ای بدون رنگ

  اتو گالری گلچین ساینا - 1395 با رینگ-کارتکس ا....

  آگهی سبز اتوگالری گلچین (3)

  28,100,000 تومان

 • ساینا, EX, 1395 ساینا, EX, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  کارتکس>>>>نصراله زاده<<<<

  آگهی سبز هدیه سرا

  27,800,000 تومان

 • ساینا, EX, 1395 ساینا, EX, 1395

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  آگهی سبز

  18,300,000 پیش
  530,000 ماهانه

 • ساینا, EX, 1395 ساینا, EX, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  آگهی سبز

  18,800,000 پیش
  531,500 ماهانه

 • ساینا, EX, 1395 ساینا, EX, 1395

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا و پارس خودرو کد 1151

  18,400,000 پیش
  531,500 ماهانه

 • ساینا, EX, 1395 ساینا, EX, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی های مجاز محسنیان

  17,776,000 پیش
  952,750 ماهانه

 • ساینا, EX, 1395 ساینا, EX, 1395

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  کارتکس . اماده تحویل . ارسال خودرو درب منزل . ۰۹۱....

  آگهی سبز آرمان خودرو

  27,450,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ