3 خودرو

خرید خودرو تیبا

 • تیبا, صندوق دار, 1395 تیبا, صندوق دار, 1395

  حواله

  1395

  تهران، دولت ،سفید ، بدون رنگ

  پیش پرداخت 8/000/000 تومان سود مشارکت 18% . تسهیل....

  آگهی سبز نمایندگی های مجاز محسنیان

  24,856,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  حواله

  1396

  تهران، شريعتي ،سفید ، بدون رنگ

  زیر قیمت

  24,200,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1396 تیبا, صندوق دار, 1396

  حواله

  1396

  تهران، ميدان وليعصر ،سفید ، بدون رنگ

  خودرو مدل٩٦ میباشد تحویل خودرو ٢٥/١١ /٩٥ زیر قیمت....

  تماس بگيريد

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد