2 خودرو

خرید خودرو تیبا گلگیر تعویض

 • تیبا, صندوق دار, 1389

  کارکرد 200,000

  1389

  تهران، رسالت ،بژ ، گلگیر تعویض

  آگهی سبز

  16,500,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1394

  کارکرد 47,000

  1394

  مازندران، فیر وزکوه شهرک کوهسار ،نوک مدادی ، گلگیر تعویض

  18,200,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد