4 خودرو

خرید خودرو تیبا

 • تیبا, صندوق دار, 1392 تیبا, صندوق دار, 1392

  کارکرد 127,000

  1392

  تهران, مسی دو لکه رنگ

  دو لکه جزیی رنگ دارد بیمه اوایل اسفند تخفیف بیمه....

  18,300,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1393 تیبا, صندوق دار, 1393

  کارکرد 80,000

  1393

  تهران, سفید دو لکه رنگ

  یه تیکه از کآپوت سمت رآننده و یه تیکه از گلگیر شآگ....

  21,400,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1395 تیبا, صندوق دار, 1395

  کارکرد 22,000

  1395

  تهران, سفید دو لکه رنگ

  تیبا مدل تیر سال 95. فنی کاملا سالم. دارای 3 قسط ب....

  22,000,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1390 تیبا, صندوق دار, 1390
  1390

  تهران, نقره ای دو لکه رنگ

  بیمه ثالث آذر 96 فنی کاملا سالم

  15,300,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد