172 خودرو

خرید خودرو تیبا هاچ بک

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396
  1396

  تهران، صادقيه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  11,400,000 پیش
  841,333 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396
  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,450,000 پیش
  833,333 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,450,000 پیش
  833,333 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، چیتگر ،سفید صدفی ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  11,900,000 پیش
  850,000 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1395 تیبا, هاچ بک, 1395

  کارکرد 30,000

  1395

  تهران، حوالى ميدان رسالت ،سفید ، یک لکه رنگ

  دزدگیر و سنسور دنده عقب بیمه تا برج ١١ فوق العاد....

  آگهی سبز

  24,000,000تومان

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396
  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,450,000 پیش
  840,000 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396
  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,450,000 پیش
  840,000 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,100,000 پیش
  833,333 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1393 تیبا, هاچ بک, 1393
  1393

  تهران، سيد خندان ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  سالم ، دزدگیر بیمه تا بهمن

  آگهی سبز

  23,500,000تومان

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد 4,000

  1396

  البرز، عظیمیه ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  تیبا EX 2 مدل 96 فول . دارای آیینه برقی، شیشه بالا....

  آگهی سبز

  26,900,000تومان

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396
  1396

  هرمزگان، ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,000,000 پیش
  816,666 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396 تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، آیت اله کاشانی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  11,650,000 پیش
  823,000 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ