557 خودرو

خرید خودرو تیبا

 • تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، پونک ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 892122

  12,260,000 پیش
  821,666 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، پونک ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 892122

  9,500,000 پیش
  1,009,833 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، امامت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز شرکت پدیده خودرو تیراژه

  13,200,000 پیش
  821,666 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، امامت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز شرکت پدیده خودرو تیراژه

  12,800,000 پیش
  736,000 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، پونک ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 892122

  11,750,000 پیش
  736,000 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، پونک ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 892122

  11,600,000 پیش
  816,666 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، پونک ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 892122

  11,600,000 پیش
  821,666 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، فلکه دوم صادقیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  11,500,000 پیش
  816,666 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، فلکه دوم صادقیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  11,900,000 پیش
  733,333 ماهانه

 • تیبا, هاچ بک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، خیابان خرمشهر ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  9,500,000 پیش
  1,010,000 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، خیابان خرمشهر ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,300,000 پیش
  736,166 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، پونک ،آبی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 892122

  11,600,000 پیش
  733,333 ماهانه