2 خودرو

خرید خودرو فولکس خراسان رضوی

 • فولکس, گل, 1389 فولکس, گل, 1389

  کارکرد 73,000

  1389

  خراسان رضوی، ،سفید ، بدون رنگ

  استثنایی و بدون مشابه، از آخرین فولکس گل تولید شده....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

 • فولکس, گل, 1384 فولکس, گل, 1384

  کارکرد 62,000

  1384

  خراسان رضوی، پيروزي ،نقره ای ، بدون رنگ

  کم کار، فنی عالی، تخفیف بیمه کامل، بیمه یکسال قیم....

  تماس بگيريد

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد