1 خودرو

خرید خودرو فولکس گلگیر رنگ

 • فولکس, گل, 1387 فولکس, گل, 1387

  کارکرد 200,000

  1387

  تهران، سردار جنگل ،سفید ، گلگیر رنگ

  وضعیت بیمه: ٨ماه بیمه ٨سال تخفیف وضعیت بدنه: گلگی....

  22,000,000تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد