نمایندگی کرمان موتور کد 1732
نمایندگی کرمان موتور کد 1732 تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، روبروی خیابان قبادی، پلاک 113
جک، S3 3
جک، S3
1401/03/17
1400 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایندگی
جک، S5 5
جک، S5
1401/03/17
1400 . کارکرد صفر . 1.5 لیتر اتوماتیک
نمایندگی
جک، S5 8
جک، S5
4 روز پیش
1400 . کارکرد صفر . 1.5 لیتر اتوماتیک
نمایندگی
کی ام سی، T8 7
کی ام سی، T8
1401/03/28
1400 . کارکرد صفر . دنده ای
نمایندگی
جک، S5 7
جک، S5
دیروز
1400 . کارکرد صفر . 1.5 لیتر اتوماتیک
نمایندگی
جک، S5 5
جک، S5
1401/02/26
1400 . کارکرد صفر . 1.5 لیتر اتوماتیک
نمایندگی
کی ام سی، T8 3
کی ام سی، T8
1401/03/01
1400 . کارکرد صفر . دنده ای
نمایندگی
کی ام سی، K7 8
کی ام سی، K7
4 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایندگی
کی ام سی، K7 3
کی ام سی، K7
دیروز
1401 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایندگی
کی ام سی، T8 8
کی ام سی، T8
3 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . دنده ای
نمایندگی
کی ام سی، T8 6
کی ام سی، T8
4 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . دنده ای
نمایندگی
دنا، پلاس 7
دنا، پلاس
دیروز
1400 . 13,000 کیلومتر . دنده ای ساده
نمایشگاه
جک، S5 6
جک، S5
1401/04/01
1401 . کارکرد صفر . 1.5 لیتر اتوماتیک
نمایندگی
جک، جی 4 4
جک، جی 4
1401/03/30
1401 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایندگی
کی ام سی، K7 6
کی ام سی، K7
4 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایندگی
جک، S3 4
جک، S3
3 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایندگی
هیوندای، سانتافه (ix45) 10
هیوندای، سانتافه (ix45)
4 روز پیش
2016 . کارکرد صفر . 4 سیلندر دو دیفرانسیل
نمایشگاه
پژو، 206 4
پژو، 206
4 روز پیش
1396 . 128,000 کیلومتر . تیپ 5
نمایشگاه
کی ام سی، T8 5
کی ام سی، T8
دیروز
1401 . کارکرد صفر . دنده ای
نمایندگی
اقساطی
کی ام سی، T8 4
کی ام سی، T8
دیروز
1401 . کارکرد صفر . دنده ای
نمایندگی
اقساطی
کی ام سی، T8 4
کی ام سی، T8
دیروز
1401 . کارکرد صفر . دنده ای
نمایندگی
اقساطی
کی ام سی، T8 5
کی ام سی، T8
2 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . دنده ای
نمایندگی
اقساطی
جک، S3 4
جک، S3
دیروز
1400 . 10,500 کیلومتر . اتوماتیک
نمایندگی