فروشگاه موتور سیکلت رییس تهران، خیابان هفده شهریور، ایستگاه ناصری، پلاک 1248