فروشگاه موتورسیکلت رعد تهران، خیابان هفده شهریور، ایستگاه خاقانی، پایین تر از پل آهنگ، پلاک 916