فروشگاه موتورسیکلت سعید تهران، خیابان هفده شهریور، نرسیده به پل آهنگ، ایستگاه خاقانی، پلاک 995