فروشگاه موتورسیکلت رمضانی 2000 تهران، خیابان ولیعصر، امیریه، روبروی مخابرات مهدیه تهران، پلاک 394-396