فروشگاه موتورسیکلت ایران تهران، یافت آباد، خیابان مرتضی زندیه، خیابان طاهری، نرسیده به پارک، پلاک 301