آذر خودرو آذرخش

تهران، میدان جمهوری خیابان جمهوری نرسیده به خیابان اسکندری پلاک 1385