25 آگهی

  نمایشگاه هیوندای 228

 •  

  کارکرد صفر

  2018،

  مشکی ، بدون رنگ

  نمایندگی228داودآبادی*پلاک شده آماده تحویل با ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  16 ساعت پیش

  توافقی

  هیوندای, النترا, 2018 ad-number 5
 •  

  کارکرد صفر

  2018،

  مشکی ، بدون رنگ

  نمایندگی 103هیوندای پاکرو*تحویل فوری باگارانت ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  16 ساعت پیش

  توافقی

  هیوندای, سوناتا هیبرید, 2018 ad-number 3
 •  

  کارکرد صفر

  2018،

  سفید ، بدون رنگ

  نمایندگی 103هیوندای پاکرو*تحویل فوری باگارانت ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  16 ساعت پیش

  توافقی

  هیوندای, سوناتا هیبرید, 2018 ad-number 3
 •  

  کارکرد 46,000

  2014،

  نقره ای ، بدون رنگ

  بدون رنگ وتصادف موتور تعویضی توربو شارژ فول ب ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  16 ساعت پیش

  توافقی

  تویوتا, 86 GT, 2014 ad-number 5
 •  

  کارکرد صفر

  1397،

  سفید ، بدون رنگ

  نمایندگی228هیوندای*تحویل فوری اکسنت پلاک شده ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  16 ساعت پیش

  توافقی

  هیوندای, اکسنت (مونتاژ), 1397 ad-number 2
 •  

  کارتکس

  2018،

  سفید ، بدون رنگ

  نمایندگی903داودآبادی*تحویل فوری باگارانتی اطل ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  16 ساعت پیش

  توافقی

  کیا, سراتو, 2018 ad-number 3
 •  

  کارکرد صفر

  1397،

  سفید ، بدون رنگ

  نمایندگی228هیوندای*تحویل فوری اکسنت پلاک شده ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  17 ساعت پیش

  توافقی

  هیوندای, اکسنت (مونتاژ), 1397 ad-number 2
 •  

  کارکرد صفر

  2018،

  سفید ، بدون رنگ

  نمایندگی903داودآبادی*تحویل فوری باگارانتی اطل ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  2 روز پیش

  توافقی

  کیا, سراتو, 2018 ad-number 3
 •  

  کارکرد صفر

  2018،

  نقره ای ، بدون رنگ

  نمایندگی903داودآبادی*تحویل فوری باگارانتی اطل ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  2 روز پیش

  توافقی

  کیا, سراتو, 2018 ad-number 3
 •  

  کارکرد صفر

  2018،

  سفید ، بدون رنگ

  نمایندگی228داودآبادی*پلاک شده تحویل فوری تحوی ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  2 روز پیش

  توافقی

  هیوندای, النترا, 2018 ad-number 5
 •  

  کارکرد صفر

  2018،

  مشکی ، بدون رنگ

  نمایندگی228داودآبادی*پلاک شده تحویل فوری -فول ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  4 روز پیش

  توافقی

  هیوندای, النترا, 2018 ad-number 6
 •  

  کارکرد صفر

  2017،

  سفید ، بدون رنگ

  نمایندگی903کیا*پلاک شده آماده انتقال سند با5س ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  4 روز پیش

  توافقی

  کیا, اسپورتیج, 2017 ad-number 5
 •  

  کارکرد صفر

  2018،

  سفید ، بدون رنگ

  نمایندگی228داودآبادی* پلاک شده تحویل فوری -فو ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  4 روز پیش

  توافقی

  هیوندای, النترا, 2018 ad-number 6
 •  

  کارکرد صفر

  2018،

  خاکستری ، بدون رنگ

  نمایندگی 103هیوندای پاکرو*تحویل فوری باگارانت ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  1398/09/13

  توافقی

  هیوندای, سوناتا هیبرید, 2018 ad-number 3
 •  

  کارکرد صفر

  2019،

  سفید ، بدون رنگ

  نمایندگی228 هیوندای*پلاک شده تحویل فوری با 5 ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  1398/09/10

  توافقی

  هیوندای, آزرا (گرنجور), 2019 ad-number 5
 •  

  کارکرد صفر

  2016،

  مشکی ، بدون رنگ

  نمایندگی903(داودآبادی)پلاک شده با گارانتی اطل ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  1398/09/10

  توافقی

  کیا, پیکانتو, 2016 ad-number 4
 •  

  کارکرد صفر

  2019،

  مشکی ، بدون رنگ

  نمایندگی228 هیوندای*پلاک شده تحویل فوری با 5 ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  1398/09/10

  توافقی

  هیوندای, آزرا (گرنجور), 2019 ad-number 2
 •  

  کارکرد صفر

  2018،

  سفید ، بدون رنگ

  نمایندگی228 هیوندای*پلاک شده تحویل فوری با 5 ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  1398/09/03

  توافقی

  هیوندای, آزرا (گرنجور), 2018 ad-number 4
 •  

  کارکرد صفر

  2017،

  مشکی ، بدون رنگ

  پلاک شده آماده انتقال سند با5سال گارانتی اطلس ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  1398/09/02

  توافقی

  کیا, اسپورتیج, 2017 ad-number 6
 •  

  کارکرد صفر

  2018،

  مشکی ، بدون رنگ

  نمایندگی228 هیوندای*پلاک شده تحویل فوری با 5 ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  1398/08/22

  توافقی

  هیوندای, آزرا (گرنجور), 2018 ad-number 3
 •  

  کارکرد صفر

  2018،

  مشکی ، بدون رنگ

  نمایندگی903کیا*کاردکس وپلاک شده تحویل فوری با ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  1398/08/22

  توافقی

  کیا, سراتو, 2018 ad-number 4
 •  

  کارکرد صفر

  2018،

  سفید ، بدون رنگ

  نمایندگی103پاکرو*تحویل فوری پلاک شده*گارانتی ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  1398/08/22

  توافقی

  هیوندای, سوناتا هیبرید, 2018 ad-number 4
 •  

  کارکرد صفر

  2017،

  مشکی ، بدون رنگ

  نمایندگی903داودآبادی*تحویل فوری کاردکس مستقیم ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  1398/08/20

  توافقی

  کیا, سراتو, 2017 ad-number 3
 •  

  کارکرد صفر

  2018،

  مشکی ، بدون رنگ

  نمایندگی228داودآبادی*تحویل فوری پلاک شده با گ ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  1398/08/11

  توافقی

  هیوندای, سوناتا هیبرید, 2018 ad-number 4
 •  

  کارکرد صفر

  1397،

  سفید ، بدون رنگ

  نمایندگی228*تحویل فوری با گارانتی کرمان موتور ....

  آگهی سبز

  نمایشگاه تهران، جمالزاده شمالی

  1398/07/23

  توافقی

  هیوندای, i20 (مونتاژ), 1397 ad-number 3
No internet connection !