فروشگاه تیکاف سیکلت بجنورد، میدان دولت،بلوار مدرس، نبش پارک آفرینش، پلاک 1066