فروشگاه پارس سیکلت تهران، بزرگراه رسالت، نرسیده به مترو علم و صنعت، پلاک 450