فروشگاه موتوجی پلاس تهران، خیابان خرمشهر(آپادانا)، خیابان شهید عشقیار(نیلوفر)، نبش کوچه چهاردهم، پلاک 122