تلاش خودرو ایرانیان تهران، سعادت آباد چهار راه سرو ضلع جنوب غربی پلاک 60