78 آگهی

نمایشگاه نمایندگی مدیران خودرو کد368 افتخار (شهرری)

نمایندگی مدیران خودرو کد368 افتخار (شهرری)

تهران، شهر رى، ابتداى سه راه ورامین، نرسیده به بیمه تامین اجتماعى

(021) 5592 xxx xxxx   [نمایش کامل]


 • کارکرد صفر

  1398

  تهراننوک مدادی، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایندگ....

  آگهی سبز

  79,200,000 پیش
  3,300,000 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانگیلاسی، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایندگ....

  آگهی سبز

  44,205,000 پیش
  2,788,514 ماهانه

  ام وی ام، 315هاچ بک، 1398
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  در نمایندگی 368 افتخار (شعبه شهرری )برترین نماین....

  آگهی سبز

  338,100,000 تومان

  چری، تیگو 7، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  آغاز شرایط در نمایندگی 368 افتخار #نمایندگی برتر ....

  آگهی سبز

  135,100,000 پیش
  4,600,000 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1397
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایندگ....

  آگهی سبز

  55,000,000 پیش
  2,366,666 ماهانه

  ام وی ام، 315هاچ بک، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهراننوک مدادی، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایندگ....

  آگهی سبز

  104,000,000 پیش
  3,633,333 ماهانه

  ام وی ام، X33 S، 1398
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  #آغاز شرایط اقساطی ویژه در نمایندگی 368 افتخار #ن....

  آگهی سبز

  135,000,000 پیش
  4,600,000 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1397
 • پیش فروش

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  #شرایط اقساطی # نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری....

  آگهی سبز

  پیش فروش

  چری، آریزو 5TE ، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  نمایندگی برتر جنوب تهران*افتخار کد368*فروش و بازدی....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چری، آریزو 6، 1397
 • کارکرد صفر

  1398

  تهراننوک مدادی، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایندگ....

  آگهی سبز

  104,000,000 پیش
  3,633,333 ماهانه

  ام وی ام، X33 S، 1398
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  #در نمایندگی 368 افتخار # نمایندگی برتر جنوب تهرا....

  آگهی سبز

  68,300,000 پیش
  3,500,000 ماهانه

  چری، آریزو 5، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  نمایندگی برترجنوب تهران*افتخار کد368*فروش و بازدید....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چری، آریزو 6، 1397
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  نمایندگی 368مدیران خودرو شعبه شهرری #نمایندگی برتر....

  آگهی سبز

  211,600,000 تومان

  چری، آریزو 5TE ، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایندگ....

  آگهی سبز

  44,200,000 پیش
  2,700,000 ماهانه

  ام وی ام، 315هاچ بک، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  نمایندگی 368مدیران خودرو شعبه شهرری #نمایندگی برتر....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چری، آریزو 6، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  نمایندگی 368مدیران خودرو شعبه شهرری #نمایندگی برتر....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چری، آریزو 6، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهراننوک مدادی، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایندگ....

  آگهی سبز

  79,200,000 پیش
  3,300,000 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  نمایندگی 368مدیران خودرو شعبه شهرری #نمایندگی برتر....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چری، آریزو 6، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانگیلاسی، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایندگ....

  آگهی سبز

  44,205,000 پیش
  2,788,514 ماهانه

  ام وی ام، 315هاچ بک، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)# نمایندگی برت....

  آگهی سبز

  44,200,000 پیش
  2,700,000 ماهانه

  ام وی ام، 315هاچ بک، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  نمایندگی 368مدیران خودرو شعبه شهرری #نمایندگی برتر....

  آگهی سبز

  111,000,000 پیش
  3,800,000 ماهانه

  چری، آریزو 5TE ، 1398
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  نمایندگی برتر جنوب تهران*افتخار کد368*فروش و بازد....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چری، آریزو 6، 1397
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانآبی، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایندگ....

  آگهی سبز

  44,200,000 پیش
  2,700,000 ماهانه

  ام وی ام، 315هاچ بک، 1398
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  نمایندگی 368مدیران خودرو شعبه شهرری #نمایندگی برتر....

  آگهی سبز

  84,840,000 پیش
  4,300,000 ماهانه

  چری، آریزو 5TE ، 1397
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  نمایندگی 368مدیران خودرو شعبه شهرری #نمایندگی برتر....

  آگهی سبز

  206,000,000 پیش
  7,100,000 ماهانه

  چری، تیگو 7، 1398
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  نمایندگی 368 افتخار #برترین نمایندگی جنوب تهران #ج....

  آگهی سبز

  128,000,000 پیش
  4,400,000 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  1#نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایند....

  آگهی سبز

  135,100,000 پیش
  4,600,000 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1397
 • کارکرد صفر

  1398

  تهراننوک مدادی، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایندگ....

  آگهی سبز

  79,200,000 پیش
  3,300,000 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  نمایندگی 368مدیران خودرو شعبه شهرری #نمایندگی برتر....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چری، آریزو 6، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایندگ....

  آگهی سبز

  82,600,000 پیش
  3,400,000 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1398
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  نمایندگی 368مدیران خودرو شعبه شهرری #نمایندگی برت....

  آگهی سبز

  110,000,000 پیش
  3,800,000 ماهانه

  چری، آریزو 5TE ، 1397
 • پیش فروش

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  شرایط اقساطی تحویل فوری #نمایندگی 368افتخار شعبه ش....

  آگهی سبز

  پیش فروش

  چری، تیگو 5، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  آغاز شرایط اقساطی # ی در نمایندگی 368 افتخار (برت....

  آگهی سبز

  128,000,000 پیش
  4,400,000 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1397
 • پیش فروش

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  شرایط اقساطی #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#ن....

  آگهی سبز

  پیش فروش

  چری، تیگو 7، 1397
 • پیش فروش

  1397

  تهرانمسی، بدون رنگ

  شرایط اقساطی نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری....

  آگهی سبز

  پیش فروش

  چری، تیگو 7، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  آغاز شرایط اقساطی ویژه دهه فجر در نمایندگی 368 اف....

  آگهی سبز

  119,000,000 پیش
  11,600,000 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1397
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانآبی، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایندگ....

  آگهی سبز

  52,000,000 پیش
  2,366,666 ماهانه

  ام وی ام، 315هاچ بک، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایندگ....

  آگهی سبز

  84,900,000 پیش
  3,133,333 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  نمایندگی 368مدیران خودرو شعبه شهرری #نمایندگی برتر....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چری، آریزو 6، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهراننوک مدادی، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایندگ....

  آگهی سبز

  104,000,000 پیش
  3,633,333 ماهانه

  ام وی ام، X33 S، 1398
 • پیش فروش

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  در نمایندگی 368 افتخار )#برترین نمایندگی جنوب تهرا....

  آگهی سبز

  پیش فروش

  چری، تیگو 5، 1397
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانگیلاسی، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایندگ....

  آگهی سبز

  55,000,000 پیش
  2,366,666 ماهانه

  ام وی ام، 315هاچ بک، 1398
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  نمایندگی 368 افتخار #نمایندگی برتر جنوب تهران #....

  آگهی سبز

  135,000,000 پیش
  4,400,000 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1397
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  نمایندگی 368مدیران خودرو شعبه شهرری #نمایندگی برتر....

  آگهی سبز

  114,000,000 پیش
  3,466,666 ماهانه

  چری، آریزو 5TE ، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایندگ....

  آگهی سبز

  86,620,000 پیش
  3,491,211 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1398
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  نمایندگی 368مدیران خودرو شعبه شهرری #نمایندگی برتر....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چری، آریزو 6، 1398
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانقهوه ای، بدون رنگ

  نمایندگی 368 افتخار #برترین نمایندگی جنوب تهران #ج....

  آگهی سبز

  165,000,000 پیش
  8,400,000 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  نمایندگی 368 افتخار #برترین نمایندگی جنوب تهران #....

  آگهی سبز

  338,100,000 تومان

  چری، تیگو 7، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایندگ....

  آگهی سبز

  در توضیحات

  ام وی ام، X22، 1397
 • حواله

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  نمایندگی 368 افتخار# نمایندگی برتر جنوب تهران #......

  آگهی سبز

  حواله

  ام وی ام، X22، 1397
 • پیش فروش

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  شرایط اقساطی #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#....

  آگهی سبز

  پیش فروش

  چری، تیگو 5، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانقرمز، بدون رنگ

  آغاز شرایط اقساطی در نمایندگی 368 افتخار #

  آگهی سبز

  140,500,000 تومان

  ام وی ام، X22، 1397
 • حواله

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  نمایندگی 368 افتخار(شعبه شهر ری #نمایندگی برتر ج....

  آگهی سبز

  حواله

  چری، آریزو 5، 1397
 • پیش فروش

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  شرایط پیش فروش نقدی با قیمت قطعی #برترین نمایندگی ....

  آگهی سبز

  پیش فروش

  ام وی ام، X22، 1397
 • پیش فروش

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  # شرایط پیش فروش نقدی با قیمت قطعی#برترین نمایندگی....

  آگهی سبز

  پیش فروش

  ام وی ام، X22، 1397
 • پیش فروش

  1397

  تهرانمسی، بدون رنگ

  شرایط پیش فروش نقدی با قیمت قطعی# در نمایندگی 368....

  آگهی سبز

  پیش فروش

  چری، تیگو 7، 1397
 • پیش فروش

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  شرایط پیش فروش نقدی با قیمت قطعی#نمایندگی کد368 اف....

  آگهی سبز

  پیش فروش

  ام وی ام، X22، 1397
 • حواله

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آغاز شرایط اقساطی در نمایندگی 368 افتخار #،جمعه ها....

  آگهی سبز

  حواله

  ام وی ام، X22، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانقرمز، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایند....

  آگهی سبز

  149,000,000 پیش
  7,600,000 ماهانه

  چری، تیگو 7، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانقرمز، بدون رنگ

  در نمایندگی 368 افتخار #برترین نمایندگی جنوب تهرا....

  آگهی سبز

  در توضیحات

  ام وی ام، X33 S، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#نمایندگی برتر....

  آگهی سبز

  68,000,000 پیش
  3,500,000 ماهانه

  چری، آریزو 5، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  آغاز شرایط اقساطی در نمایندگی 368 افتخار #نمایندگی....

  آگهی سبز

  206,000,000 پیش
  11,233,333 ماهانه

  چری، تیگو 7، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  یک دستگاه موجود # تحویل فووری

  آگهی سبز

  175,000,000 تومان

  چری، آریزو 5، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانآبی، بدون رنگ

  #گارانتی5 ساله شرکت chery* حمل خودرو تا درب منزل ....

  آگهی سبز

  140,500,000 تومان

  ام وی ام، X22، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  نمایندگی 368افتخار (شعبه شهرری )#برتربن نمایندگی ج....

  آگهی سبز

  131,800,000 تومان

  ام وی ام، X22، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  نمایندگی برتر جنوب تهران*افتخار کد368*فروش و بازد....

  آگهی سبز

  تماس بگيريد

  چری، آریزو 6، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانقرمز، بدون رنگ

  #برترین نمایندگی جنوب تهران #جمعه ها تعطیل نیست #گ....

  آگهی سبز

  68,300,000 پیش
  3,500,000 ماهانه

  چری، آریزو 5، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  آغاز شرایط اقساطی در نمایندگی 368 افتخار #ایکس 22 ....

  آگهی سبز

  55,360,000 پیش
  2,800,000 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانقرمز، بدون رنگ

  آغاز شرایط اقساطی در نمایندگی 368 افتخار #نمایندگی....

  آگهی سبز

  96,350,000 پیش
  4,150,000 ماهانه

  چری، آریزو 5TE ، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آغاز شرایط اقساطی در نمایندگی 368 افتخار #نمایندگی....

  آگهی سبز

  55,360,000 پیش
  2,835,000 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهراننوک مدادی، بدون رنگ

  آغاز شرایط اقساطی در نمایندگی 368 افتخار #جمعه ها ....

  آگهی سبز

  55,360,000 پیش
  2,837,000 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهراننوک مدادی، بدون رنگ

  #نمایندگی کد368 افتخار(شعبه شهر ری)#برترین نمایندگ....

  آگهی سبز

  56,400,000 پیش
  2,800,000 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانقرمز، بدون رنگ

  آغاز شرایط ویژه بدون بهره اقساطی در نمایندگی 368....

  آگهی سبز

  173,000,000 پیش
  14,066,666 ماهانه

  چری، تیگو 7، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانقرمز، بدون رنگ

  آغاز شرایط اقساطی در نمایندگی 368 افتخار # جهت کسب....

  آگهی سبز

  70,200,000 پیش
  3,066,666 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانقهوه ای، بدون رنگ

  #آغاز شرایط اقساطی در نمایندگی 368 افتخار #برترین ....

  آگهی سبز

  128,600,000 پیش
  4,400,000 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانقهوه ای، بدون رنگ

  آغاز شرایط اقساطی در نمایندگی 368 افتخار #نمایندگ....

  آگهی سبز

  128,000,000 پیش
  4,400,000 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1397
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانقرمز، بدون رنگ

  شرایط بدون بهره اقساط یک ساله # یک فقره چک دو ماه....

  آگهی سبز

  105,000,000 پیش
  10,700,000 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1397
 • حواله

  1397

  تهرانقهوه ای، بدون رنگ

  آغاز شرایط اقساطی # در نمایندگی 368 افتخار #برتری....

  آگهی سبز

  حواله

  چری، تیگو 5، 1397