سامین خودرو شیراز، خیابان خاکشناسی، روبروی کوچه 16
کی تی ام، ادونچر 250 7
کی تی ام، ادونچر 250
1401/05/04
1400 . 500 کیلومتر
نمایشگاه
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند 7
تویوتا، هایلوکس دو کابین بلند
1401/02/31
2016 . 92,000 کیلومتر . اتوماتیک
نمایشگاه
فردا، 511 3
فردا، 511
1401/04/01
1400 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایشگاه
پژو، 301 5
پژو، 301
1401/05/12
2016 . 21,000 کیلومتر . اتوماتیک
نمایشگاه
هیوندای، توسان (ix35) 7
هیوندای، توسان (ix35)
1401/02/31
2015 . 105,000 کیلومتر . 2.4 لیتر
نمایشگاه
ب ام و، سری 5 سدان 6
ب ام و، سری 5 سدان
1401/05/13
1977 . 360,000 کیلومتر . 518i
نمایشگاه
فردا، T5 6
فردا، T5
1401/05/12
1400 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایشگاه
کیا، اسپورتیج 5
کیا، اسپورتیج
1401/04/01
2008 . 260,000 کیلومتر . 6 سیلندر
نمایشگاه
فردا، T5 7
فردا، T5
1401/05/04
1401 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایشگاه
هیوندای، توسان (ix35) 5
هیوندای، توسان (ix35)
1401/05/13
2015 . 150,000 کیلومتر . 2.4 لیتر
نمایشگاه
دیگنیتی، پرایم 5
دیگنیتی، پرایم
1401/05/13
1401 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایشگاه
پژو، 2008 5
پژو، 2008
1401/05/13
1397 . 56,000 کیلومتر . اتوماتیک
نمایشگاه
نیسان، ماکسیما 5
نیسان، ماکسیما
4 روز پیش
1389 . 98,000 کیلومتر . اتوماتیک
نمایشگاه
گوش به زنگ پیدا کردن خودرو مورد نظر با ثبت گوش به زنگ