مدیران خودرو کد 777
مدیران خودرو کد 777 البرز، کرج، مهرشهر، بلوار ارم، نبش خیابان افشار
چری، تیگو 7 3
چری، تیگو 7
1401/02/22
1400 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
اقساطی
ام وی ام، X33 S 4
ام وی ام، X33 S
1401/02/24
1400 . کارکرد صفر . گیربکس CVT
نمایندگی
اقساطی
چری، تیگو 7 4
چری، تیگو 7
1401/02/24
1400 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
اقساطی
چری، تیگو 7 4
چری، تیگو 7
1401/02/25
1400 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
اقساطی
چری، آریزو 5T 4
چری، آریزو 5T
1401/02/25
1400 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
اقساطی
چری، آریزو 5T 4
چری، آریزو 5T
1401/02/24
1400 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
اقساطی
ام وی ام، X22 PRO 4
ام وی ام، X22 PRO
دیروز
1400 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایندگی
اقساطی
ام وی ام، X22 3
ام وی ام، X22
1401/02/22
1400 . کارکرد صفر . دنده ای اسپرت لاکچری
نمایندگی
اقساطی
ام وی ام، X22 2
ام وی ام، X22
1401/02/24
1400 . کارکرد صفر . دنده ای اسپرت لاکچری
نمایندگی
اقساطی
ام وی ام، X33 S 2
ام وی ام، X33 S
1401/02/25
1401 . کارکرد صفر . 5 سرعته اتوماتیک
نمایندگی
اقساطی
فونیکس، تیگو 7 پرو 5
فونیکس، تیگو 7 پرو
9 ساعت پیش
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایندگی
فونیکس، تیگو 8 پرو 2
فونیکس، تیگو 8 پرو
دیروز
1401 . کارکرد صفر . پرمیوم
نمایندگی
فونیکس، تیگو 7 پرو 3
فونیکس، تیگو 7 پرو
14 ساعت پیش
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایندگی
ام وی ام، X55 PRO
ام وی ام، X55 PRO
9 ساعت پیش
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایندگی
ام وی ام، X22 2
ام وی ام، X22
دیروز
1401 . کارکرد صفر . دنده ای اسپرت لاکچری
نمایندگی
ام وی ام، X22 2
ام وی ام، X22
14 ساعت پیش
1401 . کارکرد صفر . دنده ای اسپرت لاکچری
نمایندگی
ام وی ام، X33 S 2
ام وی ام، X33 S
دیروز
1401 . کارکرد صفر . 5 سرعته اتوماتیک
نمایندگی
چری، آریزو 5T 2
چری، آریزو 5T
دیروز
1401 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
چری، تیگو 7 2
چری، تیگو 7
9 ساعت پیش
1401 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
فونیکس، تیگو 8 پرو 2
فونیکس، تیگو 8 پرو
14 ساعت پیش
1401 . کارکرد صفر . پرمیوم
نمایندگی
ام وی ام، X22 PRO
ام وی ام، X22 PRO
14 ساعت پیش
1401 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
ام وی ام، X22 PRO 2
ام وی ام، X22 PRO
دیروز
1401 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
ام وی ام، X55 PRO 2
ام وی ام، X55 PRO
14 ساعت پیش
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایندگی
ام وی ام، X22 PRO 2
ام وی ام، X22 PRO
دیروز
1401 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
ام وی ام، X33 S 3
ام وی ام، X33 S
9 ساعت پیش
1401 . کارکرد صفر . 5 سرعته اتوماتیک
نمایندگی
ام وی ام، X22 PRO
ام وی ام، X22 PRO
9 ساعت پیش
1401 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
چری، آریزو 5T 3
چری، آریزو 5T
9 ساعت پیش
1401 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
ام وی ام، X33 S 2
ام وی ام، X33 S
دیروز
1401 . کارکرد صفر . 5 سرعته اتوماتیک
نمایندگی
چری، تیگو 7
چری، تیگو 7
دیروز
1401 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
ام وی ام، X22 2
ام وی ام، X22
9 ساعت پیش
1401 . کارکرد صفر . دنده ای اسپرت لاکچری
نمایندگی
چری، آریزو 5T
چری، آریزو 5T
14 ساعت پیش
1401 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
چری، تیگو 7 2
چری، تیگو 7
14 ساعت پیش
1401 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
فونیکس، تیگو 8 پرو 2
فونیکس، تیگو 8 پرو
9 ساعت پیش
1401 . کارکرد صفر . پرمیوم
نمایندگی
ام وی ام، X55 PRO 2
ام وی ام، X55 PRO
دیروز
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایندگی
فونیکس، تیگو 7 پرو 2
فونیکس، تیگو 7 پرو
دیروز
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایندگی