آفتاب خودرو افشاری کیا

تهران-فلکه دوم صادقیه-ایتدای کاشانی - نبش بوستان یکم