اتو تینا (شعبه 2)
اتو تینا (شعبه 2) شیراز، قدوسی غربی، بین کوچه 14 و 16 ، روبروی درمانگاه میلاد
آدرس روی نقشه