نمایشگاه اتومبیل هما آذربایجان شرقی،تبریز خیابان ولیعصر خیابان معلم نبش ابن سینا پلاک 1