اتو گالری فراز تهران، سعادت آباد، بهزاد شمالی، تقاطع یادگار امام، مجتمع تندیس