گروه خودروی دلیلی (شعبه 1)

تهران، سعادت آباد، خیابان ریاضی بخشایش ، کوچه هفدهم ؛ ساختمان عرفان ، طبقه 5 ، واحد 504