مدیران خودرو 777
مدیران خودرو 777 کرج , عظیمیه بلوار شریعتی جنب بیمارستان تخت جمشید
چری، آریزو 5T 5
چری، آریزو 5T
1401/05/09
1401 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
اقساطی
چری، تیگو 7 5
چری، تیگو 7
2 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
اقساطی
چری، آریزو 5T 7
چری، آریزو 5T
2 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
اقساطی
ام وی ام، X33 S
ام وی ام، X33 S
5 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . 5 سرعته اتوماتیک
نمایندگی
اقساطی
چری، تیگو 7 4
چری، تیگو 7
1401/05/09
1401 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
اقساطی
چری، آریزو 5T 3
چری، آریزو 5T
5 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . TE
نمایندگی
ام وی ام، X22 2
ام وی ام، X22
5 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . دنده ای اسپرت اکسلنت
نمایندگی
چری، آریزو 5T 5
چری، آریزو 5T
3 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
اقساطی
ام وی ام، X33 S
ام وی ام، X33 S
2 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . 5 سرعته اتوماتیک
نمایندگی
اقساطی
ام وی ام، X22 2
ام وی ام، X22
5 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . دنده ای اسپرت اکسلنت
نمایندگی
اقساطی
چری، تیگو 7 3
چری، تیگو 7
5 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
اقساطی
ام وی ام، X22 PRO 3
ام وی ام، X22 PRO
3 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایندگی
اقساطی
ام وی ام، X22 PRO 2
ام وی ام، X22 PRO
2 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایندگی
ام وی ام، X33 S 5
ام وی ام، X33 S
3 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . 5 سرعته اتوماتیک
نمایندگی
ام وی ام، X22 PRO 2
ام وی ام، X22 PRO
5 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایندگی
اقساطی
چری، تیگو 7 4
چری، تیگو 7
3 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
ام وی ام، X33 S
ام وی ام، X33 S
5 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . 5 سرعته اتوماتیک
نمایندگی
اقساطی
ام وی ام، X22 PRO 2
ام وی ام، X22 PRO
5 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . IE
نمایندگی
اقساطی
ام وی ام، X22 2
ام وی ام، X22
5 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . دنده ای اسپرت لاکچری
نمایندگی
اقساطی
فونیکس، تیگو 7 پرو 4
فونیکس، تیگو 7 پرو
3 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایندگی
فونیکس، تیگو 8 پرو 5
فونیکس، تیگو 8 پرو
5 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . پرمیوم
نمایندگی
اقساطی
ام وی ام، X55 PRO 3
ام وی ام، X55 PRO
3 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت اسپرت
نمایندگی
اقساطی
ام وی ام، X55 PRO 4
ام وی ام، X55 PRO
2 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایندگی
اقساطی
فونیکس، تیگو 8 پرو 2
فونیکس، تیگو 8 پرو
3 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . پرمیوم
نمایندگی
فونیکس، تیگو 7 پرو 2
فونیکس، تیگو 7 پرو
2 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایندگی
اقساطی
ام وی ام، X55 PRO 3
ام وی ام، X55 PRO
5 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت اسپرت
نمایندگی
فونیکس، تیگو 8 پرو 6
فونیکس، تیگو 8 پرو
5 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . پرمیوم
نمایندگی
اقساطی
ام وی ام، X55 PRO 4
ام وی ام، X55 PRO
5 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت اسپرت
نمایندگی
اقساطی
فونیکس، آریزو 6 پرو 3
فونیکس، آریزو 6 پرو
3 روز پیش
1400 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایندگی
اقساطی
فونیکس، تیگو 8 پرو 3
فونیکس، تیگو 8 پرو
2 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . پرمیوم
نمایندگی
اقساطی
فونیکس، آریزو 6 پرو
فونیکس، آریزو 6 پرو
1401/05/10
1400 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایندگی
فونیکس، تیگو 7 پرو 3
فونیکس، تیگو 7 پرو
5 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایندگی
اقساطی
فونیکس، تیگو 7 پرو 6
فونیکس، تیگو 7 پرو
6 روز پیش
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایندگی
اقساطی
فونیکس، آریزو 6 پرو 5
فونیکس، آریزو 6 پرو
6 روز پیش
1400 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایندگی
اقساطی
فونیکس، آریزو 6 پرو 6
فونیکس، آریزو 6 پرو
5 روز پیش
1400 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایندگی
اقساطی