شهرک اتومبیل گودرزی

تهران کیلومتر 20 جاده قدیم کرج نرسیده به سه راه شهر قدس