مدیران خودرو کد 350 شعبه خیابان دماوند تهران خیابان دماوند ( تهران نو) ایستگاه فرودگاه نرسیده به بزرگراه امام علی پلاک 1161
آدرس روی نقشه