اشکان خودرو مهر ایران شهرک صدف خیابان دکتر غریب توحید جنوبی ساختمان پریماه طبقه دوم
جک، S3 2
جک، S3
1401/05/02
1401 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایشگاه
پژو، 207
پژو، 207
1401/05/02
1401 . کارکرد صفر . پانوراما دنده ای
نمایشگاه
هایما، S5 3
هایما، S5
1401/05/02
1401 . کارکرد صفر . 6 سرعته اتوماتیک
نمایشگاه
هایما، S7
هایما، S7
1401/05/02
1401 . کارکرد صفر . 1.8 لیتر توربو پلاس
نمایشگاه
پژو، 207
پژو، 207
1401/05/02
1401 . کارکرد صفر . MC اتوماتیک
نمایشگاه
جک، S5
جک، S5
1401/05/02
1401 . کارکرد صفر . 1.5 لیتر اتوماتیک
نمایشگاه
دنا، پلاس
دنا، پلاس
1401/05/02
1401 . کارکرد صفر . اتوماتیک توربو
نمایشگاه
فیدلیتی، پرایم
فیدلیتی، پرایم
1401/05/02
1401 . کارکرد صفر . پنج نفره
نمایشگاه
فیدلیتی، پرایم
فیدلیتی، پرایم
1401/05/02
1401 . کارکرد صفر . هفت نفره
نمایشگاه
دیگنیتی، پرایم 2
دیگنیتی، پرایم
1401/05/02
1401 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایشگاه
برلیانس، H320
برلیانس، H320
1401/05/02
1400 . کارکرد صفر . 1.65 اتوماتیک
نمایشگاه
برلیانس، H330
برلیانس، H330
1401/05/02
1400 . کارکرد صفر . 1.65 اتوماتیک
نمایشگاه
فیدلیتی، پرایم
فیدلیتی، پرایم
1401/05/02
1401 . کارکرد صفر . پنج نفره
نمایشگاه
فیدلیتی، پرایم
فیدلیتی، پرایم
1401/05/02
1401 . کارکرد صفر . هفت نفره
نمایشگاه
جک، S5 2
جک، S5
1401/05/02
1400 . کارکرد صفر . 2.0 لیتر اتوماتیک
نمایشگاه
گوش به زنگ پیدا کردن خودرو مورد نظر با ثبت گوش به زنگ