نمایندگی پرشیا خودرو کد 149
نمایندگی پرشیا خودرو کد 149 عظیمیه، بلوار شریعتی،جنب بیمارستان تخت جمشید،ساختمان دی، جنب نمایندگی مدیران خودرو
آدرس روی نقشه
ب ام و، X4
ب ام و، X4
1401/9/24
2017 . کارکرد صفر . 28
نمایشگاه
ب ام و، سری 7
ب ام و، سری 7
1401/9/24
2017 . کارکرد صفر . 730li
نمایشگاه
ب ام و، سری 3 سدان 4
ب ام و، سری 3 سدان
1401/9/24
2018 . 13,000 کیلومتر . 330i
نمایشگاه
ب ام و، X4 2
ب ام و، X4
1401/9/24
2017 . کارکرد صفر . 28
نمایشگاه
ب ام و، سری 7 3
ب ام و، سری 7
1401/9/24
2017 . 48,000 کیلومتر . 730li
نمایشگاه
ب ام و، سری 5 سدان 3
ب ام و، سری 5 سدان
1401/9/24
2015 . 93,000 کیلومتر . 528i
نمایشگاه
ب ام و، X1
ب ام و، X1
1401/9/24
2017 . 46,000 کیلومتر . 25
نمایشگاه
ب ام و، X3 3
ب ام و، X3
1401/9/24
2013 . 91,000 کیلومتر . 28
نمایشگاه
ب ام و، سری 7
ب ام و، سری 7
1401/9/7
2017 . کارکرد صفر . 730li
نمایشگاه
ب ام و، سری 5 سدان 4
ب ام و، سری 5 سدان
1401/8/16
2017 . 37,000 کیلومتر . 530i
نمایشگاه
ب ام و، سری 5 سدان 2
ب ام و، سری 5 سدان
1401/8/16
2017 . کارکرد صفر . 530i
نمایشگاه
ب ام و، سری 5 سدان 2
ب ام و، سری 5 سدان
1401/8/16
2018 . کارکرد صفر . 530i
نمایشگاه