رایمون موتور

تهران شریعتی، ابتدای بلوار صبا(اندرزگو)، پلاک 177