نمایندگی مرسدس بنز کد 1012 طرقبه، بلوار امام رضا، نبش امام رضا 3
بنز، کلاس E 7
بنز، کلاس E
6 روز پیش
2011 . 156,000 کیلومتر . E200
نمایشگاه
بنز، کلاس S 5
بنز، کلاس S
6 روز پیش
1997 . 136,000 کیلومتر . S320
نمایشگاه
بنز، کلاس E 6
بنز، کلاس E
6 روز پیش
1982 . 222,000 کیلومتر . E280
نمایشگاه
بنز، کلاس E 7
بنز، کلاس E
6 روز پیش
2007 . 145,000 کیلومتر . E350
نمایشگاه
بنز، کلاس SLK 5
بنز، کلاس SLK
6 روز پیش
2005 . 108,000 کیلومتر . SLK350
نمایشگاه
بنز، کلاس E 5
بنز، کلاس E
6 روز پیش
1992 . 315,000 کیلومتر . E230
نمایشگاه
بنز، کلاس E 5
بنز، کلاس E
6 روز پیش
1991 . 81,000 کیلومتر . E230
نمایشگاه
بنز، کلاس C 8
بنز، کلاس C
6 روز پیش
2008 . 133,000 کیلومتر . C280
نمایشگاه
ب ام و، سری 3 سدان 6
ب ام و، سری 3 سدان
6 روز پیش
2005 . 72,000 کیلومتر . 318i
نمایشگاه
بنز، کلاسیک 5
بنز، کلاسیک
6 روز پیش
1975 . 36,000 کیلومتر . دنده ای
نمایشگاه
بنز، کلاس E 4
بنز، کلاس E
6 روز پیش
2009 . 115,000 کیلومتر . E350
نمایشگاه