اتو گالری روزامین تهران عباس آباد، خیابان بهشتی، نبش خیابان صابنچی، پلاک 12