بتا موتورز تهران انتهای اشرفی اصفهانی ، لاین کندرو، جنب بانک تجارت، پلاک 296