گالری اتومبیل صمدی

تهران بلوار فردوس شرق،(حدفاصل  قبادیان و ولی عصر)پلاک 33