اتو مالک
اتو مالک شیراز بلوار استقلال، حد فاصل خیابان شبان، و چهارراه هوابرد
آدرس روی نقشه