اتو خسروانی (شعبه کرج)

کرج، عظیمیه، 45 متری کاج، بعد از زیر گذر، پلاک 71
آدرس روی نقشه